• 0

INTERIOR, KITCHEN & BATHROOM DESIGNER & SALES AGENT

Closing date: 31 May 2022
Employment: Permanent, full-time position
Area: Brooklyn, Pretoria East
Qualification: Interior design qualification
Salary: R 12,000-00 to R 15,000-00 basic

Working experience and knowledge of the following:

 • Interact with customers to identify project requirements by developing information related to design, material, specifications, and estimated price.
 • Design and prepare plan layout as asked by customer using sketches and blueprints.
 • Involve actively in purchase, freight, supply, production, quality check and delivery to end user along with accurate customer invoicing.
 • Initiate and monitor specialty orders.
 • Coordinate purchase of required materials and sales add-on.
 • Implement merchandising and marketing programs working with marketing department.
 • Supervise available market resources for leads along with building trends to tap utmost market share.
 • Provide excellent customer service through sales calls in the field with purpose to sell and follow-up.
 • Perform with purchase department and buyers on customized orders.
 • Develop and present reports on store project management every week to corporate and regional management.
 • Provide top level solutions creative in design fulfilling customer’s requirement and budget.
 • Provide kitchen and bath design at home and store.

Only if you comply with ALL the above-mentioned requirements, send CV and qualification(s) to:
Email cvdata@mweb.co.za
Subject: Interior, Kitchen & Bathroom Design Sales Agent

If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS CC (SINCE 1990)
Contact number: 0123483218
Website:
www.easternpersonnel.co.za
Facebook:
https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/easternpersonnelIMPORTANT NOTICE: By applying for this position and providing Eastern Personnel Consultants CC with your CV and other personal information, you are consenting to the information being used for the specific purpose for which it was provided, which is recruitment purposes and possible appointment purposes (should you be successful). Please note that your information will be processed for recruitment purposes only or for such purposes relating to assessing the establishment of an employment relationship with yourself, and this will be done in accordance with the applicable data protection and privacy legislation. We confirm that such information will not be used for any other purpose without obtaining your prior consent. If your application is not successful, we retain your CV and other information provided for a period of 3 months. If you object to your information being used in accordance with the aforementioned clauses, please do not apply.


 • 0

SALES REPRESENTATIVE

Closing date: 31 May 2022
Employment: Permanent, full-time position
Area: Crown Mines, Johannesburg
Salary: CTC R 20,000 – R 25,000 (Negotiable) that includes basic salary, contribution to medical, car allowance and cell allowance

 • Must be fluent in Afrikaans and English.
 • Valid passport essential requirement
 • Able to travel locally and over the border (Swazi, Botswana)
 • Trips can be up to 5 days, so reliable own transport is required.
 • Self-motivated and must enjoy seeing clients, must like to compete and face challenges.
 • Must be able to work with a team of salespeople.
 • Prefer a younger individual that can be trained withing the Office Stationery and supply industry.
 • Basic PC skills are important, Outlook, Excel, and Word.

Only if you comply with ALL the above-mentioned requirements, send CV and qualification(s) to:
Email cvdata@mweb.co.za
Subject: Sales Representative 

If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS CC (SINCE 1990)
Contact number: 0123483218
Website:
www.easternpersonnel.co.za
Facebook:
https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/easternpersonnelIMPORTANT NOTICE: By applying for this position and providing Eastern Personnel Consultants CC with your CV and other personal information, you are consenting to the information being used for the specific purpose for which it was provided, which is recruitment purposes and possible appointment purposes (should you be successful). Please note that your information will be processed for recruitment purposes only or for such purposes relating to assessing the establishment of an employment relationship with yourself, and this will be done in accordance with the applicable data protection and privacy legislation. We confirm that such information will not be used for any other purpose without obtaining your prior consent. If your application is not successful, we retain your CV and other information provided for a period of 3 months. If you object to your information being used in accordance with the aforementioned clauses, please do not apply


 • 0

TELESALES CONSULTANT

Closing date: 31 May 2022
Employment: Permanent, full-time position
Area: Crown Mines, Johannesburg
Salary: CTC R 9,000 – R 11,000 (Negotiable) basic salary only (medical contribution can be discussed)  

 • Afrikaans speaking (but bilingual) lady to help with our predominately Afrikaans speaking clients in certain outlying areas.
 • Be able to get to work at 07:30 and finish at 17:00
 • Great personality to connect with clients over the phone, full of energy and motivated.
 • Basic PC skills important, Outlook, Excel, and Word

Only if you comply with ALL the above-mentioned requirements, send CV and qualification(s) to:
Email cvdata@mweb.co.za
Subject:
Telesales Consultant   

If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS CC (SINCE 1990)
Contact number: 0123483218
Website:
www.easternpersonnel.co.za
Facebook:
https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/easternpersonnelIMPORTANT NOTICE: By applying for this position and providing Eastern Personnel Consultants CC with your CV and other personal information, you are consenting to the information being used for the specific purpose for which it was provided, which is recruitment purposes and possible appointment purposes (should you be successful). Please note that your information will be processed for recruitment purposes only or for such purposes relating to assessing the establishment of an employment relationship with yourself, and this will be done in accordance with the applicable data protection and privacy legislation. We confirm that such information will not be used for any other purpose without obtaining your prior consent. If your application is not successful, we retain your CV and other information provided for a period of 3 months. If you object to your information being used in accordance with the aforementioned clauses, please do not apply.


 • 0

EKSTERNE VERKOOPS VERTEENWOORDIGER

Sluitings datum: 31 Mei 2022

Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie

Ligging: Erasmuskloof, Pretoria-Oos, Gauteng

Basiese Salaris: R 25,000 – R 30,000 per maand (opsie van kommissie kan bespreek word na pro basie tydperk)

Byvoordele: Selfoon toelae en Petrol toelae.

 • ‘n Gevestigde firma in Pretoria is opsoek na ‘n selfgedrewe en energieke Eksterne Verkoops Verteenwoordiger, tussen die ouderdom van 30 tot 40 jaar vir die bemarking van langtermyn diensooreenkomstig in die kommersiële eiendom veld.
 • Vorige verkoops agtergrond met verwysings noodsaaklik.
 • ‘n Agtergrond en/of kennis van die Eiendomsontwikkeling veld of Verkeersvloei beplanning of Kommersiële eiendom bedryf (insluiting inkopiesentrums) sal ‘n groot voordeel wees.
 • Baie netjiese persoon wat gesteld is op ‘n professionele voorkoms en met die vermoë om op hoë professionele en sosiale vlakke te kommunikeer.
 • Eie betroubare vervoer noodsaaklik in die Gauteng-area.
 • Moet bereid wees om van tyd tot tyd te vlieg na Durban, Kaapstad, Kimberley en George om nuwe voornemende kliënte te besoek.
 • Opstel en reël van afsprake om nuwe besigheid in te bring. ‘n Lys van ly drade is beskikbaar.
 • Moet onafhanklik kan werk en ‘n self-gedrewe persoon wees met ‘n sterk, sprankelende persoonlikheid.
 • Moet die vermoë besit om selfstandig te werk en eie inisiatief te neem wanneer dit kom by onderhandelinge.
 • Moet die vermoë beskik om teleurstellings professioneel te hanteer, aanvaar en aan te beweeg.
 • Moet oor die vermoë besit om voornemende kommersiële kliënte se argitekte by te staan met die uitleg en beplanning voordat daar met konstruksie begin word.
 • Bestaande kommersiële komplekse en eiendom moet ontleed word en praktiese voorstelle moet gegee word om die produk en diens optimaal te laat funksioneer.
 • Moet die vermoë besit om selfversekerd en selfstandig die produkte en dienste voor te lê aan topbestuur en ontwikkelaars van groot kommersiële eiendomme en komplekse.
 • Moet die vermoë hê om beide ‘n diens en produk suksesvol te bemark en portefeulje te bestuur asook instand te hou om langtermyn verhoudings met kliënte te verseker.
 • Hierdie is nie ‘n kantoor gedrewe pos wat met epos en oproepe uit ‘n kantoor opset suksesvol bestuur kan word nie, maar benodig ‘n “hands on approach”-tipe persoon wat uit is in die veld en kliënte aangesig-tot-aangesig besoek, behoefte bepalings doen en optimale kliëntediens en tevredenheid verseker.
 • Gaan vir die eerste 4 – 6  maande nou saam met die Hoof Uitvoerende Beampte werk vir opleiding in die veld.
 • Tegniese opleiding van produk gaan ook gegee word.

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek asook afskrif van die mees onlangse punte uitslae na

Epos: cvdata@mweb.co.za

Onderwerp: “Eksterne Bemarking Verteenwoordiger”

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)

Kontaknommer: 0123483218

Epos: cvdata@mweb.co.za

Webtuiste: http://www.easternpersonnel.co.za

Facebook Blad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel

BELANGRIKE KENNISGEWING: Deur aansoek te doen vir hierdie pos en om u CV en ander persoonlike inligting aan Oostelike Personeel Konsultante BK te verskaf, gee u toestemming dat die inligting gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor dit verskaf is, wat werwings doeleindes en moontlike aanstellings doeleindes is (sou u suksesvol wees). Let daarop dat u inligting slegs vir werwings doeleindes of vir sodanige doeleindes wat verband hou met die beoordeling van die totstandkoming van ‘n diensverhouding met uself verwerk sal word, en dit sal gedoen word in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing oor databeskerming en privaatheid. Ons bevestig dat sulke inligting nie vir enige ander doel gebruik sal word sonder dat u vooraf toestemming daarvoor verleen het nie. As u aansoek nie suksesvol was nie, behou ons u CV en ander inligting vir ‘n tydperk van 3 maande. As u beswaar maak daarteen dat u inligting in ooreenstemming met die voormelde klousules gebruik word, moet u asseblief nie aansoek doen nie