• 0

OPERATIONS EXECUTIVE –TRANSPORT AND COMMUTER – CROWN MINES, JOHANNESBURG

Only South African Citizens

Appointment: Permanent, full-time position

Area: Crown Mines, Johannesburg, Gauteng  

Qualification: Completed degree in relevant field

Salary: TCTC package R 1, 5 million to R1,6 million per annum

•             10 Years Senior Management or Executive Committee Experience in a General Management environment covering the following: Operations, finance and budgeting, business development, and strategic planning.

•             Manage and co-ordinate processes of the various operational sites with regards to strategic planning and operational execution that will enhance service standards, maintain relations with all role players to enable the Passenger business to grow profitably within the personal contracts industry. Manage depot managers/contract managers to ensure they do their duties as required by the company.

Strategic direction of Passenger Division

•             Responsible for operational excellence and continuous improvement of all the operations

•             Manages staff and provides leadership to the division that aligns with the company’s business plan and overall strategic vision.

•             Drive company results from both an operational and financial perspective working closely with the CFO, CEO, and members of the Exco.

•             Works with other Executives on budgeting, forecasting and resource allocation programs.

•             Foster a growth oriented, positive, and encouraging environment while keeping employees and management accountable to company policies, procedures, and guidelines.

•             Ensure relevant administrative tasks are completed in accordance with company policy.

Finance

•             Compilation of budgets with Depot/Contract Managers in conjunction with finance department.

•             Review of month end results with Depot/Contract Managers reviewing revenue and costs. Implement cost-saving initiatives for all depots.

•             Review and adherence to customer scope of work or contract revenue schedule.

•             Assist Depot/Contract Managers on collection of debtors with finance department.

•             Review of actual results against budget and provide feedback and action plans.

Operational

•             Review vehicle utilization against scope of work with Depot/Contract Managers including safety and other standards required by the customer.

•             Review routing and scheduling on all contracts with depot/contract managers with a view to improving efficiency.

•             Conduct monthly visits and review of all depots with action items.

•             Ensure compliance with relevant legislation such SHEQ, LRA, Operating Licenses, Vehicle Licenses, etc. with relevant stakeholders and action taken on all areas where needed.

•             Review all labour costs and potential savings on improving efficiency.

•             Manage vehicle maintenance costs in conjunction with the technical department.

•             Review and improve where necessary company policies and procedures.

•             Review and implement audit findings for improvement.

Leadership

•             Creates strong morale and spirit within the operations team

•             Shares wins and successes.

•             Fosters open dialogue.

•             Knowledgeable in current and potential future policies, practices, trends, technology, and information affecting his/her business and organisation.

•             Knows the competition.

•             Is aware of strategies and tactics that work in the marketplace.

Customer Management

•             Meeting reviews with Depot/Contract Manager and customer to review service and provide feedback to Exco with Business Development Executive.

•             Adherence to Customer SLA’s and scope of work.

•             Ensuring Business Development Team and Depot/Contract Managers work in tandem to meet the growth target of the Passenger Division.

People Management

•             Ensure the Depot/Contract Managers execute their duties in a manner and standard that is in accordance with the company policies and procedures.

•             Provide support, training, and guidance to Depot/Contract Managers to ensure business KPI’s are met.

•             Support Human Resource Executive in implementation of Talent Management and Employment Equity, Training and Development goals. 

•             Setting and managing performance goals for Depot/Contract Managers.

•             Works to improve and reinforce the performance of others. Takes

•             Responsibility for the direct reports’ performance by setting clear goals and expectations, tracking progress against the goals, ensuring constructive feedback, and addressing performance problems and issues promptly.

•             Works with, coaches, and supports direct reports in developing knowledge, skills, and abilities in the interest of performance improvement and employee’s career development.

Health and Safety

•             Ensure compliance with Occupational Health and Safety Act in accordance with Health and Safety Manager

If you meet the above-mentioned requirements, please send your detailed CV to

E-mail: cvdata@mweb.co.za

Subject: “OPERATIONS EXECUTIVE – PERSONNEL TRANSPORT AND COMMUTER”

If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.


  • 0

FINANSIËLE BESTUURDER

Sluitings datum: 31 Mei 2022

Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie.

Ligging: Waterkloofhoogte, Pretoria-Oos, Gauteng.

Salaris:  R 550,000-00 per jaar (CTC)

Noodsaaklike kwalifikasie: BCom Rekeningkunde en voltooide SAICA Klerkskap en minstens 3 jaar ervaring na klerkskap

Werk vanaf huis en woon een vergadering per week by

Rekenaar pakkette: Pastel Accounting | Pastel Evolution |MS Excel | Caseware

‘n Gevestigde rekeningkundige en sekretariële dienste maatskappy gebaseer in Pretoria-Oos benodig die dienste van ‘n Finansiële Bestuurder om by hul span aan te sluit.

•              Voltooide Finansiële B Comm-graad.

•              Voltooide SAICA Klerkskap en ten minste drie jaar ondervinding na klerkskap.

•              Uitstekende IFRS kennis, volledige implementering en instandhouding van IFRS.

•              Goeie belasting kennis.

•              Vaardig in Caseware Working Papers, e-filing, Pastel Partner en e@syfile.

•              Goed vertroud met die Belastingwet, Btw-wet en Maatskappywet en IFRS.

•              Vlot in Afrikaans.

•              Gevorderde Excel-vaardighede.

•              Goeie beplanning en organisasie vaardighede.

•              Moet onder druk kan werk en spertye kan nakom.

•              Daaglikse toesig oor die kliënt, verskaffer en rekeningkundige funksies.

•              Voorbereiding van betalings op bankstelsels en die monitering daarvan.

•              Toesig oor die maatskappy se Rekenaarstelsels.

•              Stel gedetailleerde finansiële bestuursrekeninge op – maandeliks, kwartaalliks en jaarliks.

•              Stel doelwitte op en hou toesig oor rekeningkundige en finansiële personeel.

•              Voorbereiding en hersiening van voorlopige belastingopgawes.

•              Voorbereiding en hersiening van kapitaalwinsbelasting berekeninge.

•              Monitor indiening van inkomstebelasting en BTW-opgawes.

•              Moniteer, berei voor en hou toesig oor SAID-oudits en -oorsigte.

•              Verseker voldoening aan finansiële wette en riglyne soos die Maatskappywet, CIPC, BTW-wet, Inkomstebelastingwet, IFRS.

•              Help die Ouditbestuurder tydens die jaarlikse oudit.

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek asook afskrif van die mees onlangse punte uitslae na

Epos: cvdata@mweb.co.za

Onderwerp: “Finansiële Bestuurder”

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)

Kontaknommer: 0123483218

Epos: cvdata@mweb.co.za

Facebook Blad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easternpersonnelBELANGRIKE KENNISGEWING: Deur aansoek te doen vir hierdie pos en om u CV en ander persoonlike inligting aan Oostelike Personeel Konsultante BK te verskaf, gee u toestemming dat die inligting gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor dit verskaf is, wat werwings doeleindes en moontlike aanstellings doeleindes is (sou u suksesvol wees). Let daarop dat u inligting slegs vir werwings doeleindes of vir sodanige doeleindes wat verband hou met die beoordeling van die totstandkoming van ‘n diensverhouding met uself verwerk sal word, en dit sal gedoen word in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing oor databeskerming en privaatheid. Ons bevestig dat sulke inligting nie vir enige ander doel gebruik sal word sonder dat u vooraf toestemming daarvoor verleen het nie. As u aansoek nie suksesvol was nie, behou ons u CV en ander inligting vir ‘n tydperk van 3 maande. As u beswaar maak daarteen dat u inligting in ooreenstemming met die voormelde klousules gebruik word, moet u asseblief nie aansoek doen nie.