Archives

  • 0

EE SENIOR ATTORNEY

Director / Partner level position

Essential requirements:
Completed Bachelor of Laws (LLB).
Admitted Attorney with Right of Appearance in the High Court of South Africa.
10+ Year post admission private practice experience essential.
Letter of good standing with LPC.
Senior litigation attorney experience essential.
Preferably an EE attorney who managed his/her own Legal Practice and what to join a large firm on Director level.
This position is open to an EE Attorney who wants to join one of South Africa’s leading and oldest law firm providing services in all areas of law where legal practitioners deliver a holistic service offering which leverages their combined expertise whilst being formidable individuals in their respective areas of practice and brings together the resources and expertise of leading legal services across Africa.
Will form part of an ambitious team and committed professionals.
To provide high quality legal advice to support clients’ strategies and operations: many corporate and government entities and members of the public.
The firm complies fully with the requirements of the Broad Based Black Economic Empowerment Act and supports gender transformation. The firm is a level two contributor. In terms of ownership, 55% of the shares are held by a black female shareholder.

If you comply with all above mentioned requirements, send a Microsoft Word format CV to cvdata@mweb.co.za , Subject “EE SENIOR ATTORNEY – Director level position”, and mention your minimum salary expectation.

No reply within 14 days: Accept the application as unsuccessful.

Return to job search page


  • 0

Senior FINANSIËLE ADVISEUR

Toepaslike graad en CFP kwalifikasie

Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie
Ligging: Irene, Centurion, Gauteng
Salaris: Onderhandelbaar basies plus kommissie

• Advies- en tussentydse pligte verbonde aan ‘n finansiële adviseur.
• Om advies aan kliënte te verleen rakende die volgende aspekte
o Risikobeplanning (Afsterwe, ongeskiktheid, kritieke siekte en inkomstebeskerming)
o Aftreebeplanning
o Boedelbeplanning
o Beleggingsbeplanning
o Mediese skemas
• Genereer eie leidrade en vooruitsigte
• Stel individuele vergaderings met voornemende kliënte op
• Identifiseer die kliënt se persoonlike finansiële doelwitte
• Analiseer die kliënt se persoonlike finansiële posisie om die stappe wat geneem moet word, te identifiseer.
• Stel ‘n finansiële aksieplan en aanbevelings op.
• Implementering van aksieplanne deur toepaslike finansiële oplossings en produkte aan te beveel.
• Lewering van finansiële adviesdienste.

Minimum vereistes
• Toepaslike graad of kwalifikasie
• CFP of in proses om dit te bekom.
• Rekenaar geletterd
• Skoon krediet- en kriminele rekord.
• Eie betroubare voertuig en vervoer
• Geldige rybewys
• minimum 1 jaar ervaring

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek na
cvdata@mweb.co.za
Onderwerp: “FINANSIËLE ADVISEUR”.

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)
Kontaknommer: 0123483218
Epos: cvdata@mweb.co.za
Webtuiste: http://www.easternpersonnel.co.za
Facebookblad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants

Return to job search page


  • -

PRETORIA & CENTURION: SAIPA & SAICA KLERKSKAP POSTE VIR 2020 / 2021

Aanstelling: 3 Jaar Klerkskap Kontrak
Ligging: Pretoria en Centurion areas, Gauteng 
Salaris: Markverwant

Ons rekenmeesters- en ouditeurskliënte in Pretoria en Centurion areas is opsoek na studente wat BCom Rekeningkunde graad voltooi het einde 2019 en wat nog wil begin met SAICA of SAIPA Klerkskap.

Poste is onmiddelik beskikbaar

Moet 100% Afrikaans kan praat, lees en skryf.

Stuur die volgende inligting:

  • Jou CV’s in Microsoft Word formaat
  • Volledige akademiese rekord van resultate – belangrik
  • Matriekertifikaat
  • Afskrif van bestuurslisensie – noodsaaklik

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek na cvdata@mweb.co.za

Onderwerp: “Pretoria: SAIPA Klerk” of ” Pretoria: SAICA Klerk”.

Return to job search page