• 0

FINANCIAL CLERK GOODWOOD – urgent position

Closing date: 30 June 2022

Only South African Citizens

Appointment: Permanent, full-time position

Area: Goodwood, Cape Town

Essential qualification: Financial Degree or Diploma essential 

Salary: Negotiable – Market related and depending on years’ experience

•             At least 3 years’ experience in the finance industry

•             A financial background in the automotive industry will be an advantage

•             Computer Literate – proficient in MS Office with advanced Excel Skills.

•             Previous Financial software package experience essential

Responsible for Leave

•             Updated leave registers on Teams

•             Recon leave due on resignations/ terminations

•             Updated leave cycles.

•             Ensure that the correct leave amounts are being paid out to staff on termination of employment

Employee Information

•             Uploading employee debt forms, bank details change, salary information.

•             Assist with maintaining the Teams employee details sheet.

•             Liaise with HR with regards to employee matters such as salary queries and or warnings.

•             Ensure that employee files are up to date.

•             Ensure that all salary related information is submitted to HR/ Payroll monthly.

Reports

•             Monthly leave reports and recons

•             Responsible for the inter branch monthly reports

•             Responsible for Income statement comparisons

•             Responsible for the monthly journals for MR reports

Cash-Ups

•             Capture cash-up on SAP and recon

•             Identify and resolve any problems relating to cash-ups

•             Inform Managers on any outstanding invoices/ credits, unknown discrepancies

•             Scanning of petty cash slips on Teams

Bank Recons

•             Capture incoming payments from customers and bank transactions from bank statement to correct.

•             GL accounts monthly reconciliation.

•             Recon weekly / monthly bank statement.

Cash in transit Recons of branches

•             Investigate if there are any problems with the cash banked

•             Form part of bank recon, above when needed

Accounts

•             Recon and inform manager to follow up if any outstanding open items (stock).

•             Recon overs and shorts or unknown bank payments, or card split payments in bank.

•             Allocate petty cash to correct GL accounts – recon

•             Recon any debits and credits

Customers

•             Allocate credits and payments to invoices and recon customer accounts.

•             Monitor outstanding amounts for account closure letters to be send WEEKLY, MONTHLY.

Follow up on outstanding payments

•             Hand overs to Accountability, when needed.

•             Customer queries.

•             Internal expense account (2 debtors accounts) allocations, monthly.

•             Prepare customer refund payment requests, when needed.

•             Maintain customer account details, daily.

•             Confirm cash customer payments, daily.

•             Email weekly/ monthly statements.

•             Correspond with customers regarding new account applications.

•             Analyse received credit applications and reports from Accountability

•             Responsible for opening of new Debtors accounts

•             Assist with general customer queries

Stock

•             Assist with allocating stock items bought from HO that are overheads/expenses.

•             Assist with ensuring no negative stock items.

Payments

•             Sign off on payment requests daily / weekly / monthly.

•             Administration support

•             Maintain files and manage petty cash expenditures and inventory

•             Maintain historical records by filing documents.

•             Other project-based work that may be assigned from time to time.

•             General administration when needed.

Self-Management

•             Support, comply and ensure complicity with the Health and Safety regulations, all the Companies policies and procedures, Quality and Environmental policies and procedures, etc.

•             Support, encourage and develop a team and take ownership for the team

•             Proactively contribute to creating a good team atmosphere

•             Anticipates and overcome obstacles

•             Embrace personal challenges and growth

•             Self-awareness

•             Resilient, optimistic, and open to change

•             Have an adult, collaborative approach to others

•             Self-starter, motivated and able to positively motivate others

•             Focused and target driven with positive, can-do attitude

If you meet the above-mentioned requirements, please send your detailed CV to

E-mail: cvdata@mweb.co.za

Subject: “FINANCIAL CLERK GOODWOOD”

If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS CC (SINCE 1990)

Contact number: 0123483218

Website: www.easternpersonnel.co.za

Facebook: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel

IMPORTANT NOTICE: ¬By applying for this position and providing Eastern Personnel Consultants CC with your CV and other personal information, you are consenting to the information being used for the specific purpose for which it was provided, which is recruitment purposes and appointment purposes (should you be successful). Please note that your information will be processed for recruitment purposes only or for such purposes relating to assessing the establishment of an employment relationship with yourself, and this will be done in accordance with the applicable data protection and privacy legislation. We confirm that such information will not be used for any other purpose without obtaining your prior consent. If your application is not successful, we retain your CV and other information provided for a period of 3 months. If you object to your information being used in accordance with the aforementioned clauses, please do not apply.


 • 0

EKSTERNE VERKOOPS VERTEENWOORDIGER

Sluitings datum: 31 Mei 2022

Aanstelling: Permanent, Voltydse posisie

Ligging: Erasmuskloof, Pretoria-Oos, Gauteng

Basiese Salaris: R 25,000 – R 30,000 per maand (opsie van kommissie kan bespreek word na pro basie tydperk)

Byvoordele: Selfoon toelae en Petrol toelae.

 • ‘n Gevestigde firma in Pretoria is opsoek na ‘n selfgedrewe en energieke Eksterne Verkoops Verteenwoordiger, tussen die ouderdom van 30 tot 40 jaar vir die bemarking van langtermyn diensooreenkomstig in die kommersiële eiendom veld.
 • Vorige verkoops agtergrond met verwysings noodsaaklik.
 • ‘n Agtergrond en/of kennis van die Eiendomsontwikkeling veld of Verkeersvloei beplanning of Kommersiële eiendom bedryf (insluiting inkopiesentrums) sal ‘n groot voordeel wees.
 • Baie netjiese persoon wat gesteld is op ‘n professionele voorkoms en met die vermoë om op hoë professionele en sosiale vlakke te kommunikeer.
 • Eie betroubare vervoer noodsaaklik in die Gauteng-area.
 • Moet bereid wees om van tyd tot tyd te vlieg na Durban, Kaapstad, Kimberley en George om nuwe voornemende kliënte te besoek.
 • Opstel en reël van afsprake om nuwe besigheid in te bring. ‘n Lys van ly drade is beskikbaar.
 • Moet onafhanklik kan werk en ‘n self-gedrewe persoon wees met ‘n sterk, sprankelende persoonlikheid.
 • Moet die vermoë besit om selfstandig te werk en eie inisiatief te neem wanneer dit kom by onderhandelinge.
 • Moet die vermoë beskik om teleurstellings professioneel te hanteer, aanvaar en aan te beweeg.
 • Moet oor die vermoë besit om voornemende kommersiële kliënte se argitekte by te staan met die uitleg en beplanning voordat daar met konstruksie begin word.
 • Bestaande kommersiële komplekse en eiendom moet ontleed word en praktiese voorstelle moet gegee word om die produk en diens optimaal te laat funksioneer.
 • Moet die vermoë besit om selfversekerd en selfstandig die produkte en dienste voor te lê aan topbestuur en ontwikkelaars van groot kommersiële eiendomme en komplekse.
 • Moet die vermoë hê om beide ‘n diens en produk suksesvol te bemark en portefeulje te bestuur asook instand te hou om langtermyn verhoudings met kliënte te verseker.
 • Hierdie is nie ‘n kantoor gedrewe pos wat met epos en oproepe uit ‘n kantoor opset suksesvol bestuur kan word nie, maar benodig ‘n “hands on approach”-tipe persoon wat uit is in die veld en kliënte aangesig-tot-aangesig besoek, behoefte bepalings doen en optimale kliëntediens en tevredenheid verseker.
 • Gaan vir die eerste 4 – 6  maande nou saam met die Hoof Uitvoerende Beampte werk vir opleiding in die veld.
 • Tegniese opleiding van produk gaan ook gegee word.

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek asook afskrif van die mees onlangse punte uitslae na

Epos: cvdata@mweb.co.za

Onderwerp: “Eksterne Bemarking Verteenwoordiger”

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)

Kontaknommer: 0123483218

Epos: cvdata@mweb.co.za

Webtuiste: http://www.easternpersonnel.co.za

Facebook Blad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel

BELANGRIKE KENNISGEWING: Deur aansoek te doen vir hierdie pos en om u CV en ander persoonlike inligting aan Oostelike Personeel Konsultante BK te verskaf, gee u toestemming dat die inligting gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor dit verskaf is, wat werwings doeleindes en moontlike aanstellings doeleindes is (sou u suksesvol wees). Let daarop dat u inligting slegs vir werwings doeleindes of vir sodanige doeleindes wat verband hou met die beoordeling van die totstandkoming van ‘n diensverhouding met uself verwerk sal word, en dit sal gedoen word in ooreenstemming met die toepaslike wetgewing oor databeskerming en privaatheid. Ons bevestig dat sulke inligting nie vir enige ander doel gebruik sal word sonder dat u vooraf toestemming daarvoor verleen het nie. As u aansoek nie suksesvol was nie, behou ons u CV en ander inligting vir ‘n tydperk van 3 maande. As u beswaar maak daarteen dat u inligting in ooreenstemming met die voormelde klousules gebruik word, moet u asseblief nie aansoek doen nie


 • 0

PARTS INVENTORY AUDIT CLERK CAPE TOWN – AUTOMOTIVE PARTS INDUSTRY

Closing date: 31 May 2022

Appointment: Permanent, full-time position

Area: Goodwood, Cape Town, Western Cape
Salary: R 20,000-00

 • Previous working experience as stock / inventory clerk in the automotive industry is an essential requirement.
 • Counting stock and keeping accurate records of various vehicle parts stock levels – previous experience essential.
 • Ensure that set procedures are always followed and adhered to.
 • Investigate fluctuation and / or stock losses and resolving issues.
 • Report suspicious stock level activities to Management.
 • The majority (95%) of daily tasks will consist of stock counting.
 • Regular working days are Monday to Friday from 08:00 to 17:00 but must be willing to work overtime or weekends during major stock takes and audits, etc.
 • Will be based in Goodwood, but need drivers’ license to travel between

If you meet the above-mentioned requirements, please send your detailed CV to E-mail: cvdata@mweb.co.za

Subject: “ Parts Inventory Audit Clerk Cape Town

If you are not contacted within 2 weeks of the closing date, please regard your application as unsuccessful.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS CC (SINCE 1990)
Contact number: 0123483218
Website:
www.easternpersonnel.co.za
Facebook:
https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/easternpersonnel

IMPORTANT NOTICE: ­By applying for this position and providing Eastern Personnel Consultants CC with your CV and other personal information, you are consenting to the information being used for the specific purpose for which it was provided, which is recruitment purposes and appointment purposes (should you be successful). Please note that your information will be processed for recruitment purposes only or for such purposes relating to assessing the establishment of an employment relationship with yourself, and this will be done in accordance with the applicable data protection and privacy legislation. We confirm that such information will not be used for any other purpose without obtaining your prior consent. If your application is not successful, we retain your CV and other information provided for a period of 3 months. If you object to your information being used in accordance with the clauses, please do not apply.