Archives

  • 0

KANIDITAAT PROKUREUR

Aanstelling: Permanent met 3 maande probasie periode, Maandag tot Vrydag
Area: Wilgers, Pretoria Oos, Gauteng
Salaris: Onderhandelbaar

‘n Regsfirma in Die Wilgers, Pretoria-Oos benodig die dienste van ’n jong, afrikaanssprekende dinamiese en hardwerkende dame met LLB as Kandidaat Prokureur.
Bestuurderslisensie en eie vervoer noodsaaklik.
Stuur CV, asook mees onlangse punte uitslae van LLB as bewys van kwalifikasie.

Indien jy aan al die bogenoemde vereistes voldoen, stuur aansoek asook afskif van die mees onlangse punteuitslae na cvdata@mweb.co.za
Onderwerp: “KANIDITAAT PROKUREUR 2021”.

Indien jy geen terugvoer binne 14 dae ontvang nie, aanvaar die aansoek as onsuksesvol.

OOSTELIKE PERSONEEL KONSULTANTE (SEDERT 1990)
Kontaknommer: 0123483218
Epos: cvdata@mweb.co.za
Webtuiste: http://www.easternpersonnel.co.za
Facebookblad: https://www.facebook.com/easternpersonnelconsultants

Return to job search page


  • 0

JUNIOR CONVEYANCING SECRETARY

Relevant bond experience essential

Appointment: Permanent, full time position
Area: Brooklyn, Pretoria East
Basic Salary: R15 000
Benefits: Contribution to medical aid and a discretionary performance based yearly bonus
Appointment date: 1 February 2021

Standard Bank Bond registration experience is a MUST.
CVs without relevant Standard Bank Bond registration experience will not be considered – do not sent a CV if you do not have experience.
Bonds registrations for Investec and FNB is to their advantage.
Bonds cancellations for Standard Bank, Investec and FNB.
MUST be able to work on E4.
MUST have experience with Lexis.
Supply relevant references (names, position and contact number) of a superior – not a colleague -were you have worked with Standard Bank Bond registrations. Background checks will be conducted.

Please note: This is not a training position – if you do not meet the above-mentioned requirements your CV will not be considered.

Only if you comply with ALL above-mentioned requirements, send a Microsoft Word format CV to
Email: cvdata@mweb.co.za
Subject: ” JUNIOR CONVEYANCING TYPIST”

No reply within 14 days – your application was unsuccessful. Only shortlisted applicants will be contacted.

EASTERN PERSONNEL CONSULTANTS (SINCE 1990)
Contact number: 0123483218
Email: cvdata@mweb.co.za
Website: www.easternpersonnel.co.za
Facebook page: www.facebook.com/easternpersonnelconsultants

Return to job search page